Vrienden: helder en transparant

De Stichting Vrienden van Diabeter stelt zich ten doel fondsen te werven ten behoeve van de verbetering van de zorg voor diabetespatiënten, kinderen en jong volwassenen in het bijzonder. Daarbij willen we geen concurrent worden van andere diabetes ondersteunende stichtingen en fondsen, maar richten we ons speciaal op praktische projecten. Uiteraard is het mogelijk om aan een gift een speciaal doel te koppelen en een gepaste uiting van waardering te geven in overleg met de gever(s). We bespreken graag de mogelijkheden met u. De Stichting Vrienden van Diabeter is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift mogelijk in aanmerking komt als aftrekpost Inkomstenbelasting.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op de steun aan de zorg voor diabetespatiënten, kinderen en jong volwassenen in het bijzonder, en wetenschappelijk onderzoek dat is gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken op het gebied van diabeteszorg. Het beleidsplan beoogt met inzet van bescheiden financiële middelen fondsen te werven teneinde de hiervoor genoemde steun te realiseren.

Beloningsbeleid

De Stichting keert geen beloningen, in welke vorm dan ook, uit aan haar bestuurders. Er zijn thans geen personen in dienst van de stichting.

Bestuurders

  • De heer    P. Inklaar (voorzitter), geboren 1958 te De Bilt
  • Mevrouw  B.J. Wiggers- de Stoppelaar Blijdesteijn (secretaris), geboren 1951 te ’s-Gravenhage
  • De heer    B.Westendorp (penningmeester), geboren 1952 te Enschede

Overige gegevens

Stichting Vrienden van Diabeter

Blaak 6
3011 TA  ROTTERDAM

Tel.: 06-45616990


RSIN : 817152489

Kamer van Koophandel nummer : 24401994

Bankgegevens: Rabobank: NL53RABO0123942500 t.n.v. Stichting Vrienden van Diabeter te Rotterdam


Financiële jaarverslagen
 

2021

Het financieel jaarverslag over 2021 kunt u hier downloaden

2020

Het financieel jaarverslag over 2020 kunt u hier downloaden

2019

Het financieel jaarverslag over 2019 kunt u hier downloaden

2018

Het financieel jaarverslag over 2018 kunt u hier downloaden

2017

Het financieel jaarverslag over 2017 kunt u hier downloaden

2016

Hier vindt u de financiële verslaglegging over 2016 van onze stichting:

2015

Hier vindt u de financiële verslaglegging over 2015 van onze stichting: